teleport


W takiej formie, w jakiej istnieje obecnie, projekt „Korzenie Siekierek” rozpoczął się jesienią 2007 roku. Początkowo głównym celem było odtworzenie historii osiedla na podstawie rozmów z mieszkańcami i umieszczenie zdobytych informacji na stronie internetowej. Zaczęliśmy szukać kontaktu z siekierczanami. Początki były bardzo trudne. Postanowiliśmy zwrócić się do dwóch instytucji, które funkcjonowały już w tej społeczności. Chcieliśmy skorzystać z kontaktów szkolnych i parafialnych. Najpierw udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Gościniec. Mieliśmy nadzieję, że za pośrednictwem dzieci dotrzemy do rodziców. Okazało się, że uczniowie pochodzą głównie spoza Siekierek, a jeśli nawet należą do siekierkowskich rodzin, to do takich, które sprowadziły się tutaj stosunkowo niedawno, 10 − 15 lat temu. W związku z tym zaproponowaliśmy nauczycielom opracowanie własnych miniprojektów, dotyczących udziału uczniów w „Korzeniach Siekierek”. Zaangażowały się trzy nauczycielki: Urszula Czaplicka, Anna Kołota oraz Bożena Maciejewska. Pojawiły się pomysły wycieczki do Elektrociepłowni Siekierki, na kopiec Powstania Warszawskiego lub rozmów z siekierkowską starszyzną. W projekcie mieli wziąć udział uczniowie z klas I − VI. Wcześniej Iza Meyza z Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziła z nimi kilkugodzinne warsztaty, dzięki czemu dowiedzieli się, jak poznawać historię rodzinnego miejsca. Współpracę ze szkołą zakończyliśmy zorganizowaniem dla uczniów konkursu plastycznego i literackiego o Siekierkach.
Kolejnym krokiem było dotarcie do społeczności zgromadzonej wokół Sanktuarium o.o. Pijarów. Głównie składa się ona z ludzi starszych, związanych z Siekierkami i mieszkających tu od lat. Dzięki temu powoli zaczęliśmy gromadzić wokół siebie mieszkańców, docierać do szuflad z fotografiami, nagrywać wspomnienia.

"


ozdobnik
Dmuchawiec
Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved