Fort Augustówka

Fort X „Augustówka”, „Siekierki” - to jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach 80. XIX wieku.

Ze względu na położenie na terenie podmokłym, blisko brzegów Wisły, budowniczowie nie wyposażyli go w żadne ceglane bądź betonowe schrony, nadając mu kształt ziemnej, dwuwałowej baterii otoczonej mokrą fosą. Umocnienie zamykało dolinę Wisły. W roku 1913, w ramach likwidacji twierdzy, część elementów fortu zniszczono. W 1939 roku stanowił oparcie dla obrony wojsk polskich, w 1944 zaś – niemieckich. Przez cały okres II wojny światowej w rejonie fortu ćwiczyli niemieccy żołnierze. Teren ten wykorzystywano jako popularnie lodownie, do trzymania lodu.
Po wojnie na jego terenie urządzono strzelnicę wojskową. Obecnie jego pozostałości można łatwo obejrzeć z Trasy Siekierkowskiej, w czasie budowy której teren umocnienia został uporządkowany. Nie wykorzystano jednak jego walorów jako zabytku. (Zob.: L. Królikowski, Twierdza Warszawa, Warszawa 2002)


Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved