Stacja Pomp Rzecznych Wodociągów Warszawskich

Została wybudowana na lewym brzegu Wisły, przy ulicy Czerniakowskiej, ponad 120 lat temu (w latach 1883−1886) według projektu Williama Heerleina Lindleya. Jest częścią Wodociągów Warszawskich, drugą stanowi Stacja Filtrów z urządzeniami uzdatniającymi wodę do picia. Woda z Wisły pobierana jest przez Stację Pomp, a potem przetaczana na Stację Filtrów. Do budowy wszystkich obiektów, nawet najmniejszych, użyto materiałów najwyższej jakości, które poddawano kilkustopniowej kontroli. Podstawowym materiałem budowlanym była specjalnie wypalana, odporna na wilgoć cegła licówka i cegła glazurowana białą polewą. Na wielką skalę stosowano bloki granitowe i z piaskowca.
Niestety w 1944 r. ten strategiczny nadwiślański obiekt Niemcy wysadzili w powietrze, a do naszych czasów z dawnej Stacji Pomp przetrwało tylko parę zabytkowych budynków, miejscami dobrze widocznych z Czerniakowskiej, m.in. dom mieszkalny kierownictwa i jeden z osadników. Ponieważ Stacja Pomp położona była w niewielkiej odległości od Siekierek, wielu ich mieszkańców pracowało w niej na różnych stanowiskach. Stacja Pomp po licznych przebudowach istnieje przy Cerniakowskiej do dnia dzisiejszego.Stacja Pomp Rzecznych Wodociągów Warszawskich

Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved