świetlica

Budynek postawiony w 1934 roku przez Stanisława Janowskiego początkowo służył siekierzanom jako szkoła, potem jako świetlica. To tu odbywały się bale, o których z rozmarzeniem w oczach opowiadała pani Halina Wąsowska. Po wojnie ponownie zorganizowano w nim świetlicę. W 1959 roku tak o tym miejscu pisał Olgierd Budrewicz w „Stolicy”: „Życie kulturalne Siekierek koncentruje się w białym domu świetlicy, gdzie można pożyczyć książkę, a raz w tygodniu obejrzeć film”¹. Po przełomie w 1989 roku na Siekierkach też zaczęło się zmieniać. Społeczność zaproponowała władzom Mokotowa samodzielne wyremontowanie przedwojennego budynku, prosząc jedynie o wprowadzenie świetlicy w struktury dzielnicy. Powstał klub nazwany Domem Kultury Małego Warszawiaka. W 1995 roku na Kątną sprowadziła się Ania Michalak z Młodzieżowym Teatrem Muzycznym Pantera. Takie były początki tzw. Starej Dorożkarni, bo to właśnie historie o dorożkarzach, którzy przed wojną stacjonowali na Siekierkach, najbardziej zauroczyły młodych artystów. Z powodu bardzo złego stanu technicznego budynku zaczęto myśleć o zmianie siedziby. Dom przy ulicy Siekierkowskiej 28 ukończono w maju 1999 roku, nową instytucję kultury: Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA, utworzono 1 stycznia 2000.
Przez krótki czas w budynku na ulicy Kątnej miał swoją siedzibę Parafialny Klub Sportowy FALKONIA.

PRZYPIS
1 „Stolica”, nr 27/1959, s. 8 – 9.

LINKI:
www.dorozkarnia.pl
www.pks-falconia.pl


Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved