Kółko Rolnicze w Siekierkach

W latach 50. rolnicy z Siekierek zrzeszyli się w kółku rolniczym. Było ich 40. Według dokumentów z 1958 roku posiadali 120 krów, 40 koni i około 200 sztuk trzody chlewnej. Na przewodniczącego kółka rolniczego został wybrany Gustaw Rocki (funkcję tę pełnił do zlikwidowania kółka). W zarządzie byli: Kazimiera Politowska, Janina Rocka, Franciszek Olesiński, Mieczysław Paniewski. Zebrania członków odbywały się raz na kwartał. Organizowano również spotkania z radnymi i posłami (np. z marszałkiem Sejmu Czesławem Wycechem). Do głównych zadań siekierkowskiego kółka należało zawieranie z wojskiem umów dzierżawy łąk i pastwisk oraz szczepienia ochronne inwentarza. Zrzeszeni w kółku pomagali sobie wzajemnie i organizowali różnorodne akcje na rzecz społeczności, np. układanie chodników, pomoc przy budowie sieci wodociągowej, stawianiu wiat przystankowych czy oświetleniu ulic. Kółko było również organizatorem corocznych dożynek dla mieszkańców Siekierek. Po zmianie przepisów przekształciło się w komitet osiedlowy, którego przewodniczącym został Gustaw Rocki. Była to instytucja samorządowa o podobnych kompetencjach jak kółko rolnicze.
Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved