PODZIĘKOWANIADziękujemy za współprace przy projekcie "Korzenie Siekierek" wszystkim siekierkowskim rodzinom, które się do niego włączyły. Dziękujemy za udostępnienie fotografii, dokumentów i opowieści, a w szczególności:

Stanisławowi Rockiemu, za stworzenie mapy Siekierek sprzed II wojny światowej, która posłużyła jako pierwowzór naszej mapy "Siekierki do 1945",

Szkole Podstawowej nr 3, za możliwość przeprowadzenia warsztatów dla dzieci na temat Siekierek i udostępnienie archiwalnych kronik (Urszuli Czaplickiej, Annie Kołocie, Bożenie Maciejwskiej),

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży za udostępnienie archiwalnych fotografii (ks. Janowi Taffowi i ks. Józefowi Jońcowi),

a także pozostałym mieszkańcom Siekierek, Warszawy i okolic za zaufanie i poświecony czas: Teresie Budzanowskiej, Boghdanowi Budzanowskiemu, Janinie Dudkiewicz, Irenie Garbacz, Joannie Grzelec, Kazimierzowi i Jadwidze Grzelec, Stanisławie, Wandzie i Tadeuszowi Grzelec, Władysławowi Grzelec, Zygmuntowi Grzelec, Ireneuszowi Jabłońskiemu, Reginie Janiszek, Irenie Januszko, Stefanii Kolczyńskiej, Mirkowi Lewandowskiemu, Halinie Markiewicz, Mieczysławie Michoń, Władysławie Papis, Jerzemu Pisańcowi, Lusi Politowskiej, Jadwidze Podrygałło, Halinie Rockiej, Janinie Rockiej, Piotrowi Świderskiemu, Liliannie Walędzik, Józefie Warchoł, Jadwidze Wardeckiej, Stanisławowi Wardeckiemu, Janowi Wasilewskiemu, i najstarszej mieszkance Siekierek Halinie Wąsowskiej.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy w przyszłości. Projekt wciąż trwa. Jeśli mają państwo ciekawe historie dotyczące Siekierek, informacje, których nie ma w naszych materiałach lub po prostu chcą się podzielić opowieścią o swojej rodzinie, prosimy o kontakt:

Joanna Mikulska, Dom Kultury DOROŻKARNIA, tel. 22/841 91 22, joanna.mikulska@gmail.com


Powrót ›››ozdobnik
zdjęcia
fot zdj zdj zdj zdj dmuchawce
Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved