Rozstrzelania

PIERWSZA OFIARA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 1944 roku, w godzinach porannych konny oddział „własowców” zabrał konia z jednego z gospodarstw przy ul. Polskiej. Stefan Janowski będąc świadkiem tego wydarzenia, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać, aby powstrzymać żołnierzy. Jeden z nich bez wahania oddał celny strzał, zabijając go. Stefan Janowski był członkiem pułku AK „Baszta”. Zginął na ul. Polskiej i tam został pochowany.

ROZSTRZELANIE SIEKIERKOWSKICH MĘŻCZYZN

23 sierpnia 1944 na rozkaz oddziału SS, stacjonującego w budynku szkoły na Siekierkach, na boisku szkolnym stawiło się 126 mężczyzn.

Tego samego dnia zamordowano w ruinach Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych blisko 100 mężczyzn z Siekierek.

Była to część niemieckiego planu eksterminacji ludności cywilnej Warszawy.

Następnego dnia czyli 24 sierpnia 1944 roku Niemcy spalili doszczętnie większość siekierkowskich domów i zabudowań gospodarczych.