Olgierd Budrewicz

“BAEDEKER WARSZAWSKI 2 – Raczej o ludziach”, Olgierd Budrewicz, 1961

„Siekierki składają się z kilku garści czerwonych domków, rozrzuconych po polach i łąkach, niekiedy powiązanych czymś w rodzaju drogi. Są one siołem w postaci chemicznie czystej, ich ludność zajmuje się na ogół uprawianiem gospodarstw małorolnych, hodowlą krów oraz podobnie użyteczną robotą.”

„WIEŚ W STOŁECZNYM MIEŚCIE”, “Stolica” nr 27/1959

“Nie ma hrabiego i jego folwarku. Nawet karczmę Kacpra Janowskiego diabli wzięli. (…) Jeszcze żyją siekierkowscy rodacy, których pradziadkowie gonili po polach, jeszcze panowie Pisaniec i Piasecki – lat osiemdziesiąt z okładem – pamiętają sarny pod wsią, ale to już ostatnie akordy symfonii wsi stołecznej.”