Przejdź do menu Przejdź do menu Przejdź do treści głównej

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Kontakt Przejdź do facebook Przejdź do youtube

Historia

stacja pomp

Warszawska Stacja Pomp Rzecznych została wybudowana na lewym brzegu Wisły, przy ulicy Czerniakowskiej, ponad 120 lat temu, według projektu Williama Heerleina Lindleya.

Zespół hal powstawał etapami. W latach 1883 – 1886 wzniesiona została pierwsza hala północno-zachodnia wraz z kotłownią i kominem zlokalizowanym na północ od niej. Hala mieściła trzy pompy o napędzie parowym pobierające wodę z przewodów ssawnych zakończonych tzw. smokami umieszczonymi w nurcie Wisły, które tłoczyły pobraną wodę do Stacji Filtrów przy ulicy Koszykowej.

Około 1900 roku wzniesiono drugą halę pomp południowo-zachodnią, a w 1904 roku trzecią halę (północno-wschodnią) i rozbudowano kotłownię północną. W latach 1906 – 1910 zmieniono sposób pobierania wody. Zamiast przy użyciu smoków, woda była czerpana z zatok nadbrzeżnych. Po upływie kolejnych 10 lat ukończono budowę czwartej hali południowo-wschodniej. Była ona niższa od pozostałych hal i mieściła trzy elektropompy. W 1928 roku nastąpiła ponowna zmiana sposobu czerpania wody. Od tego czasu wodę zaczęto czerpać z odkrytego osadnika o powierzchni 17,8 ha.

Potem z czasem wymieniano pompy parowe na elektropompy.

Niestety we wrześniu 1944 roku, Stacja Pomp Rzecznych jako strategiczny nadwiślański obiekt, została wysadzona w powietrze przez wojska niemieckie.

Stacja Pomp wznowiła pracę w maju 1945. Na miejscu zniszczonych hal pomp wzniesiono wtedy nowy budynek Pompowni Głównej.

Do naszych czasów z dawnej Stacji Pomp przetrwało parę zabytkowych budynków m.in. dom mieszkalny kierownictwa i jeden z osadników, dobrze widoczne z ulicy Czerniakowskiej.

Dziś wiemy, że wielu mieszkańców Siekierek pracowało w Stacji Pomp przy Czerniakowskiej 124 na różnych stanowiskach. Zapewne działo sie tak dlatego, że było to miejsce położone w bezpośrednim sąsiedztwie Siekierek i łatwo było tam dojechać autobusem nr 108.

Źródło: http://www.warszawa1939.pl/obiekt/czerniakowska-stacja-hale oraz „Wodociągi i Kanalizacja,1886-1936” i „Warszawa – geneza i rzwój inżynierii miejskiej”

Zdjęcie: Fundacja Warszawa 1939.pl na podstawie zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Portrety członków rodziny

Skip to content