stacja pomp

Warszawska Stacja Pomp Rzecznych została wybudowana na lewym brzegu Wisły, przy ulicy Czerniakowskiej, ponad 120 lat temu, według projektu Williama Heerleina Lindleya.

Zespół hal powstawał etapami. W latach 1883 – 1886 wzniesiona została pierwsza hala północno-zachodnia wraz z kotłownią i kominem zlokalizowanym na północ od niej. Hala mieściła trzy pompy o napędzie parowym pobierające wodę z przewodów ssawnych zakończonych tzw. smokami umieszczonymi w nurcie Wisły, które tłoczyły pobraną wodę do Stacji Filtrów przy ulicy Koszykowej.

Około 1900 roku wzniesiono drugą halę pomp południowo-zachodnią, a w 1904 roku trzecią halę (północno-wschodnią) i rozbudowano kotłownię północną. W latach 1906 – 1910 zmieniono sposób pobierania wody. Zamiast przy użyciu smoków, woda była czerpana z zatok nadbrzeżnych. Po upływie kolejnych 10 lat ukończono budowę czwartej hali południowo-wschodniej. Była ona niższa od pozostałych hal i mieściła trzy elektropompy. W 1928 roku nastąpiła ponowna zmiana sposobu czerpania wody. Od tego czasu wodę zaczęto czerpać z odkrytego osadnika o powierzchni 17,8 ha.

Potem z czasem wymieniano pompy parowe na elektropompy.

Niestety we wrześniu 1944 roku, Stacja Pomp Rzecznych jako strategiczny nadwiślański obiekt, została wysadzona w powietrze przez wojska niemieckie.

Stacja Pomp wznowiła pracę w maju 1945. Na miejscu zniszczonych hal pomp wzniesiono wtedy nowy budynek Pompowni Głównej.

Do naszych czasów z dawnej Stacji Pomp przetrwało parę zabytkowych budynków m.in. dom mieszkalny kierownictwa i jeden z osadników, dobrze widoczne z ulicy Czerniakowskiej.

Dziś wiemy, że wielu mieszkańców Siekierek pracowało w Stacji Pomp przy Czerniakowskiej 124 na różnych stanowiskach. Zapewne działo sie tak dlatego, że było to miejsce położone w bezpośrednim sąsiedztwie Siekierek i łatwo było tam dojechać autobusem nr 108.

Źródło: http://www.warszawa1939.pl/obiekt/czerniakowska-stacja-hale oraz „Wodociągi i Kanalizacja,1886-1936” i „Warszawa – geneza i rzwój inżynierii miejskiej”

Zdjęcie: Fundacja Warszawa 1939.pl na podstawie zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji