Story Savers

W ramach międzynarodowego projektu Story Savers, realizowanego w latach 2012 – 2014 przez Dom Kultury “Dorożkarnia”, we współpracy z nieformalną grupą Święto Kobiet, powstały opowiadania, inspirowane wspomnieniami o Siekierkach.

Poszczególne opowiadania nie są fragmentami życia poszczególnych mieszkańców Siekierek, a artystycznymi transformacjami ich wspomnień, które pozyskano w trakcie prowadzonych badań nad historią siekierkowskiego osiedla Ku Wiśle.