Fotografie z szuflady

Podczas licznych wywiadów z mieszkańcami Siekierek mieliśmy możliwość oglądania starych fotografii pochodzących z prywatnych, pamiątkowych zbiorów naszych rozmówców. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu właścicieli tych fotografii, mieliśmy możliwość utworzenia ich kopii, a to pozwoliło nam stworzyć społeczne archiwum fotografii Siekierek. W archiwum tym znalazły się przede wszystkim fotografie przedstawiające historyczne tereny Siekierek oraz te  dokumentujące losy tutejszych mieszkańców, rodzin i rodów. Wszystkie udostępniane nam zdjęcia okazały się niezwykle cenne, ponieważ pozwalały odtworzyć obraz życia mieszkańców Siekierek zarówno z okresu przedwojennego, jak również w latach powojennych. Zdjęcia zebrane z ponad 20 domowych archiwów zainspirowały nas do przygotowania trzech wystaw fotograficznych.

Pierwsza wystawa  pn. „Siekierki – osada nad Wisłą” to wystawa plenerowa pokazująca historię Siekierek i mieszkańców tych terenów.  Wielkoformatowe zdjęcia umieszczone na bannerach, wielokrotnie prezentowaliśmy na terenie całej Warszawy, na ulicach i w parkach warszawskich, a także lokalnie na Siekierkach w Dorożkarni, na naszym ogrodzeniu.

Druga wystawa pn. „Albumy rodzin siekierkowskich” to wystawa interaktywna pokazująca rodziny i rody siekierkowskie.  Zdjęcia umieszczone w dwóch dużych albumach, wyposażonych we flamastry pozwalające oglądającym na samodzielne podpisanie rozpoznanych osób będących na zdjęciach lub opisanie sytuacji, która została zatrzymana w kadrze.

Wernisaż obu tych wystaw miał miejsce podczas pierwszej prezentacji projektu “Korzenie Siekierek” w Dorożkarni, we wrześniu 2008 roku.

Trzecia wystawa pn. “Teleport fotograficzny” autorstwa Artura Pawłowskiego, który bazując na  zdjęciach mieszkańców Siekierek wybranych z archiwów rodzinnych, sfotografował tych samych mieszkańców Siekierek w 2009 roku, w miejscach lub pozach uwiecznionych na fotografiach sprzed lat. Następnie zdjęcia te zostały umieszczone na banerach w układzie podwójnym – zdjęcie archiwalne obok zdjęcia aktualnego.

Wernisaż tej wystawy odbył się w styczniu 2010 roku w Dorożkarni. Na przestrzeni kolejnych lat wystawa ta była prezentowana wielokrotnie w Warszawie i kilkukrotnie w Norwegii.