Opowieści Tadeusza Michrowskiego

Opowieści siekierkowskie napisał Tadeusz Michrowski.

Zostały one opublikowane w książce “Korzenie Siekierek” wydanej przez Dom Kultury “Dorożkarnia” w Warszawie.

Opowieści Tadeusza Michrowskiego to literacka alegoria losów siekierkowskich rodzin.