fabryka ceraty

Fabryka Ceraty i Sztucznej Skóry Braci Róziewicz i M. Krzywickiego działała przed II wojną światową przy ul. Czerniakowskiej  84. Zatrudniała m.in. mieszkańców leżących nieopodal Siekierek.

Był to duży kompleks fabryczny. To jak wyglądał, pokazuje rycina umieszczona na rachunku wystawionym przez tę fabrykę w 1914 roku.

https://fotopolska.eu/Warszawa/b54856,Fabryka_Ceraty_i_Sztucznej_Skory_Bracia_Roziewicz_i_M_Krzywicki.html