Kółko rolnicze

JAK KÓŁKO ROLNICZE PRZEISTOCZYŁO SIĘ W KOMITET OSIEDLOWY

W latach 50. rolnicy z Siekierek zrzeszyli się w kółku rolniczym.

Było ich 40. Według dokumentów z 1958 roku posiadali 120 krów, 40 koni i około 200 sztuk trzody chlewnej. Na przewodniczącego kółka rolniczego został wybrany Gustaw Rocki (funkcję tę pełnił do zlikwidowania kółka). W zarządzie byli: Kazimiera Politowska, Janina Rocka, Franciszek Olesiński, Mieczysław Paniewski.

Zebrania członków odbywały się raz na kwartał. Organizowano również spotkania z radnymi i posłami (np. z marszałkiem Sejmu Czesławem Wycechem).

Do głównych zadań siekierkowskiego kółka należało zawieranie z wojskiem umów dzierżawy łąk i pastwisk oraz szczepienia ochronne inwentarza. Zrzeszeni w kółku pomagali sobie wzajemnie i organizowali różnorodne akcje na rzecz społeczności, np. układanie chodników, pomoc przy budowie sieci wodociągowej, stawianiu wiat przystankowych czy oświetleniu ulic.

Kółko było również organizatorem corocznych dożynek dla mieszkańców Siekierek.

Po zmianie przepisów przekształciło się w komitet osiedlowy, którego przewodniczącym został Gustaw Rocki. Była to instytucja samorządowa o podobnych kompetencjach jak kółko rolnicze.