Przejdź do menu Przejdź do menu Przejdź do treści głównej

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Kontakt Przejdź do facebook Przejdź do youtube

Projekty

Kalendarium

DZIAŁANIA I INICJATYWY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KORZENIE SIEKIEREK”

2001 rok

 • kwiecień – Spotkanie rodzin siekierkowskich dotyczące historii i tradycji rodzinnych, Dorożkarnia
 • maj – Inauguracja projektu „Korzenie” czyli cyklicznych spotkań mieszkańców Siekierek pn. „Biesiady Rodzinne”,  działanie mające na celu uwrażliwienie na historie rodzinne i tradycje lokalne, Dorożkarnia
 • czerwiec – październik –  cykl spotkań mieszkańców Siekierek pn. „Biesiady Rodzinne”, Dorożkarnia

2005 rok

 • marzec – sierpień Badania środowiskowe dotyczące historii Siekierek (wywiady z mieszkańcami, zebranie materiałów) w kooperacji z Wydziałem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja projektu „Korzenie”
 • wrzesień – Prezentacja uporządkowanego zbioru informacji historycznych o Siekierkach skierowana do społeczności siekierkowskiej, Dorożkarnia
 • wrzesień – Inauguracja konkursu „Warszawa – Moje korzenie”, kierowanego do uczniów warszawskich szkół.  Konkurs stanowił rozszerzenie dotychczasowych działań realizowanych lokalnie na Siekierkach, Dorożkarnia
 • wrzesień – Prezentacja mieszkańcom Siekierek efektów dotychczasowych działań realizowanych lokalnie w ramach projektu „Korzenie”, realizacja Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • wrzesień – Projekcja filmu o budowie Mostu Siekierkowskiego, Dorożkarnia

2006 rok

 • kwiecień – Prezentacja społecznego projektu „Korzenie” w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie, realizacja Maryna Czaplińska
 • wrzesień – Prezentacja fragmentów filmu „Ulica Polska” (portret  Mieczysława Rockiego mieszkańca Siekierek), który powstał w Dorożkarni – prezentacja w ramach projektu pn. „Nowoczesność a tradycja – Multimedia w procesie poznawania historii miejsc i dziejów rodzin”,  realizacja Łukasz Korwin, Dorożkarnia

2007 rok

 • wrzesień – Zapoczątkowanie realizacji projektu „Korzenie Siekierek” – początkowa koncepcja to odtworzenie historii Siekierek na podstawie  rozmów z mieszkańcami  celem  umieszczenia uzyskanych  informacji na tworzonej stronie internetowej, realizacja Anna Michalak i Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • wrzesień – Utworzenie „depozytu pamiątek i starych fotografii” – rozpoczęcie budowy archiwum opowieści i zdjęć dotyczących historii osiedla Siekierki, do których udało się dotrzeć w trakcie spotkań z mieszkańcami i podczas poszukiwań materiałów w dostępnych archiwach i zbiorach historycznych, realizacja Anna Michalak i Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • wrzesień – Zapoczątkowanie nagrywania materiałów filmowych do filmu „Ołtarze”/”Procesja”, realizacja Łukasz Korwin i Marek Sobolewski, Siekierki
 • październik –  Spotkanie z rodzicami dzieci, rozmowy na temat historii lokalnej – warsztaty  zrealizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizacja Iza Meyza, SP nr 3, Siekierki
 • październik – Warsztaty z uczniami siekierkowskiej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gościniec na temat historii lokalnej, prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizacja Iza Meyza, SP nr 3, Siekierki
 • październik-listopad –  Miniprojekty nauczycieli  w siekierkowskiej Szkole Podstawowej nr 3 dotyczące udziału uczniów w Projekcie „Korzenie Siekierek” – autorskie lekcje tematyczne nauczycielek: Urszula Czaplicka, Anna Kołota, Bożena Maciejewska
 • listopad –  Spotkania z mieszkańcami Siekierek związanymi z Parafią o.o. Pijarów na Starych Siekierkach, praca metodą „mapy wyobrażeniowej” ukierunkowana na odtworzenie historycznych miejsc (kuźnie, karczma, czerwona szkoła, dwór, mydlarnia itp.), realizacja Joanna Mikulska
 • październik – grudzień – Wędrówki po Siekierkach i rozmowy Joanny Mikulskiej z mieszkańcami Siekierek, realizacja Joanna Mikulska, Siekierki
 • grudzień – Ciąg dalszy tworzenia wspólnie z mieszkańcami Siekierek „Wędrującej mapy wyobrażeniowej Siekierek” – odtwarzanie planu sytuacyjnego siekierkowskich miejsc historycznych na podstawie wspomnień rodzinnych, pamiątek i fotografii, realizacja Joanna Mikulska, Siekierki
 • grudzień – Spotkanie Kobiet Siekierkowskich, rozmowy o dawnych Siekierkach, opowieści i wspomnienia mieszkanek Siekierek, Dorożkarnia, realizacja Joanna Mikulska

2008 rok

 • styczeń – „Komputerowe ABC” – zajęcia multimedialne dla dzieci z Klubu Zielone Wzgórze (działania na materiałach zgromadzonych w ramach projektu „Korzenie Siekierek” przez Joannę Mikulską, Aleksandra Antolak, Dorożkarnia
 • luty – Finał konkursu plastycznego i literackiego pn. „Moje Siekierki”, zorganizowanego dla uczniów siekierkowskiej Szkoły Podstawowej nr 3, w ramach Projketu „Korzenie Siekierek”, Dorożkarnia 
 • czerwiec – lipiec – Międzynarodowy plener malarski studentek Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku Białoruskim  Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej wraz z wystawą poplenerową w Dorożkarni
 • czerwiec – lipiec – Podczas pleneru malarskiego  Anna Emelianowa, zainspirowana historiami zebranymi od mieszkańców Siekierek, stworzyła krótkometrażowy film animowany o Siekierkach pt. „Siekierki”, Siekierki/Dorożkarnia
 • lipiec – Wernisaż wystawy poplenerowej malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Dorożkarnia
 • sierpień – Prace nad mapą Siekierek przygotowywaną na podstawie mapy wyobrażeniowej, która powstawała podczas rozmów z mieszkańcami Siekierek, projekt graficzny i realizacja  celem umieszczenia mapy na tworzonej stornie internetowej www. korzeniesiekierk.pl, Katarzyna Krasowska, Dorożkarnia
 • wrzesień – Prezentacja strony internetowej www.korzeniesiekierek.pl, projekt graficzny – Katarzyna Krasowska, warstwa systemowa – Wojciech Włodarski, koordynacja Anna Michalak i Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • wrzesień – Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą”  – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • wrzesień – Wystawa interaktywna „Albumy rodzinnej fotografii” zapraszająca mieszkańców Siekierek do uzupełniania informacji o uwiecznionych na zdjęciach rodzinnych ludzi i miejsc poprzez podpisywanie i opisywanie fotografii umieszczonych w albumach, Dorożkarnia
 • wrzesień – Opowieści mieszkańców Siekierek – kiosk multimedialny, Dorożkarnia
 • wrzesień – Gra podwórkowa dla dzieci „Spacer po Siekierkach”, Siekierki
 • wrzesień – Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Dorożkarnia 
 • grudzień – Prezentacja filmu animowanego pt. „Siekierki” Anny Emelianowej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA w Krakowie

2009 rok

 • luty – Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Miejski Punkt Kulturalny InfoQultura (dzisiejszy Warsztat Warszawski przy pl. Konstytucji w Warszawie)
 • wrzesień – Udział w wydarzeniu pn. „Jawne komplety (nie) przerwana lekcja” z wystawą „Siekierki – osada nad Wisłą”, Anna Michalak, Dom Spotkań z Historią
 • wrzesień – Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, Mokotów
 • październik – Odbiór wyróżnienia miesięcznika „STOLICA” dla twórców najlepszych stron internetowych o Warszawie, zgłoszonych do konkursu „Syrenka w sieci”, Anna Michalak, Katarzyna Krasowska, Politechnika Warszawska
 • październik – Zakwalifikowanie projektu „Korzenie Siekierek” na Giełdę Programów służącej wymianie informacjami i doświadczeniami w zakresie projektów edukacyjno-kulturalnych, Anna Michalak, platforma edukultura.pl
 • listopad – Premiera spektaklu teatralnego “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Dorożkarnia
 • grudzień – przygotowanie i wydanie  Kalendarza na 2010 rok ilustrowanego malarstwem Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Joanna Mikulska, Projekt graficzny – Katarzyna Krasowska i Grzegorz Pohl, Dorożkarnia                          

2010 rok

 • styczeń –  Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Dorożkarnia
 • styczeń – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Dorożkarnia
 • luty – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Teatr Muzyczny ROMA
 • luty – Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Teatr Muzyczny ROMA
 • marzec – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
 • czerwiec – Wydanie albumu pt. “Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”, koncepcja i opracowanie tekstów Anna Michalak i Joanna Mikulska, ilustracje i projekt graficzny Katarzyna Krasowska, wydawca: Dorożkarnia
 • czerwiec – Wernisaż wystawy „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Dom Spotkań z Historią, Warszawa                             
 • czerwiec – Lunety na Siekierki – wystawa prezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Audiospacer z MP3, scenariusz Joanna Mikulska, wykonanie Magdalena Karel i Radosław Popłonikowski, prezentowany w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, prezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Gra podwórkowa dla dzieci „Spacer po Siekierkach”, Joanna Mikulska, Katarzyna Krasowska – projekt graficzny, zrealizowana podczas Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci inspirowane historią siekierkowskich rodzin zrealizowane podczas Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Gra palikowa, koncepcja gry Aleksandra Antolak, wykonanie projekt Grupa Projektowa Plus48, zrealizowana podczas Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, wystawa zaprezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, wystawiony w ramach Transformacji Warszawskich, Dom Spotkań z Historią                           
 • czerwiec – Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek” wystawa zaprezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Gdzie mieszkam – dziecięca mapa Warszawy”, Joanna Mikulska, przeprowadzone w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Warsztaty dla dzieci i młodzieży „W co bawił się pradziadek?”, Joanna Mikulska, przeprowadzone w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Warszawskie domy. Jak dawniej mieszkano?” , Joanna Mikulska, przeprowadzone w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • czerwiec – Spacer po Siekierkach szlakiem projektu przestrzennego „Siekierkowska mapa miasta”, do miejsc w których zaplanowano postawienie słupów upamiętniających historię tych miejsc,  autorstwa grupy projektowej 137kilo, realizacja w ramach Transformacji Warszawskich, przewodnik, varsavianista Dominik Gadomski
 • czerwiec – Gra miejska „Listy z przeszłości”, scenariusz Marta Czajka, realizacja Teatr Fiakier pod kierunkiem Stanisława Dembskiego, w ramach Transformacji Warszawskich, Siekierki
 • czerwiec – Lunety na Siekierki – wystawa zrealizowana w ramach Transformacji Warszawskich, Siekierki
 • czerwiec – Gra podwórkowa dla dzieci „Spacer po Siekierkach” Joanna Mikulska i Katarzyna Krasowska – projekt graficzny, zrealizowana w ramach Transformacji Warszawskich, Siekierki
 • październik – Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki
 • grudzień – Prezentacja malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Plac Zamkowy w Warszawie   
 • grudzień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kultury Koneser, Warszawa

2011 rok

 • maj – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Mediateka Start-Meta
 • czerwiec – Promocja albumu pt. „Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”,  realizacja Dariusz Sikorski i Krzysztof Wilkowski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
 • czerwiec – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
 • czerwiec – Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „ Korzenie Siekierek”, Dariusz Sikorski i Krzysztof Wilkowski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
 • sierpień – Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, Park Park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Warszawa, Mokotów
 • sierpień – Prezentacja malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Warszawa, Mokotów
 • sierpień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Warszawa, Mokotów
 • wrzesień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125 w Warszawie
 • październik – Otwarcie Galerii Miejsc Zapomnianych, którą tworzą betonowe słupy przestrzenne, postawione na Siekierkach w miejscach żyjących w pamięci mieszkańców (przejazd zabytkowym autobusem „ogórkiem” po Siekierkach), koordynacja Joanna Mikulska, projekt Pracownia  architektoniczna – Grupa 137kilo.pl Jana Sukiennika, Zofii i Jana Strumiłło, spacer po Siekierkach prowadził przewodnik, varsavianista Dominik Gadomski, Siekierki

2012 rok

 • kwiecień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach
 • maj – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, prezentacja w siekierkowskiej Szkole Podstawowej nr 3
 • maj – Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, prezentacja w siekierkowskiej Szkole Podstawowej nr 3
 • wrzesień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Biblioteka Narodowa w Warszawie 
 • wrzesień – Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Siekierek dotyczące udziału Dorożkarni w Projekcie Story Savers, Katarzyna Sztarbała i nieformalna Grupa Artystyczna Święto Kobiet i Fundacja Ku Wiśle, Dorożkarnia
 • październik – Rozpoczęcie Międzynarodowego Projektu Story Savers realizowanego w latach 2012 – 2014 wspólnie przez przedstawicieli siedmiu krajów: Czechy, Grecję, Francję, Irlandię, Polskę, Wielką Brytanię i Norwegię, 2013 rok spotkania w Cieszynie (Czechy), Donegal (Irlandia) i w Warszawie (Polska), 2014 rok spotkania w Walii i w Lyonie (Francja), Katarzyna Sztarbała i nieformalna Grupa Artystyczna Święto Kobiet i Fundacja Ku Wiśle
 • październik – Ekspozycja wystawy „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, działanie w ramach projektu Story Savers, Biblioteka w Odda Norwegia
 • październik – Prezentacja wystawy „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, działanie w ramach projektu Story Savers, Hylkje, Norwegia
 • październik – Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek, Biblioteka w Odda Norwegia

2013 rok

 • Projekt literacki – Opowieści siekierkowskie: Prolog pt. „Farby Anioła”, Opowidania pt. „Topielica”, „Burza”, „Troje Muszkieterów” i Posłowie autortawa Tadeusza Michrowskiego, Dorożkarnia
 • Drugie wydanie albumu pt. “Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”, koncepcja i opracowanie tekstów Anna Michalak i Joanna Mikulska, ilustracje i projekt graficzny Katarzyna Krasowska, wydanie uzupełnione o nowe informacje, wydawca: Dorożkarnia

2014 rok

 • luty – Spotkanie dla mieszkańców Siekierek z cyklu Zbieracze historii – „Siekierki po wojnie – czy Tyrmand miał rację?”, realizacja we współpracy z Fundacją Bo Warto, Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • marzec – Spotkanie dla mieszkańców Siekierek z cyklu Zbieracze historii – „Zielona suknia Pani Haliny, czyli rozrywki dawnych Siekierczan”, realizacja we współpracy z Fundacją Bo Warto, Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • kwiecień – Spotkanie dla mieszkańców Siekierek z cyklu Zbieracze historii – „Olimpiada na Siekierkach, czyli przedwojenne plany Prezydenta Starzyńskiego”, realizacja we współpracy z Fundacją Bo Warto, Joanna Mikulska, Dorożkarnia

2015 rok

 • Prezentacja projektu Korzenie Siekierek/Siekierkowska Galeria Miejsc Zapomnianych – gra palikowa, Anna Michalak-Pawłowska, Joanna Kocon, Muzeum POLIN, Warszawa
 • Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, PGE Stadion Narodowy w Warszawie
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Park Sady Żoliborskie
 • Polsko-Niemiecki projekt teatralny „Korzenie i Skrzydła” w ramach którego spotkała się młodzież polska i niemiecka w celu przygotowania, wyreżyserowania i wystawienia spektaklu teatralnego opartego na własnej historii rodzinnej, w myśl hasła „Teatr dla głowy i ciała”, realizacja Krzysztof Wilkowski i Grzegorz Pohl we współpracy z Centrum Edukacji Teatralnej „Theaterwerk” w Albstedt w Niemczech

2016 rok

 • kwiecień – Gra miejska „Listy z przeszłości”, scenariusz Marta Czajka, realizacja Teatr Fiakier pod kierunkiem Stanisława Dembskiego, realizacja w ramach obchodów 100-lecia Mokotowa
 • kwiecień – „Siekierki Waszymi Oczami” – inicjatywa lokalna polegająca na tworzeniu filmu o Siekierkach przez ich mieszkańców, realizacja w ramach obchodów 100-lecia Mokotowa
 • grudzień – Seminarium pn.  „KULTURA A HISTORIA LOKALNA. HISTORIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PERSPEKTYWY” dla warszawskich animatorów kultury, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne w Pałacu Franciszka Szustra w Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie
 • grudzień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne w Pałacu Franciszka Szustra w Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie
 • grudzień – Zakątek siekierkowski – otwarcie MikroMuzeum czyli miejsca w Dorożkarni, umożliwiającego spotkania mieszkańców Siekierek z historią siekierkowszczyzny poprzez spontaniczne, indywidualne i kreatywne działania interaktywne z użyciem udostępnionej fotografii historycznej, Dorożkarnia

2017 rok

 • maj – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne w Pałacu Franciszka Szustra w Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie
 • maj – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Muzeum X Pawilonu na Cytadeli, Warszawa
 • wrzesień – Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą”  – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, Joanna Mikulska, działanie w ramach Święta Siekierek, Dorożkarnia
 • wrzesień – Trzecie wydanie albumu pt. “Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”, koncepcja i opracowanie tekstów Anna Michalak i Joanna Mikulska, ilustracje i projekt graficzny Katarzyna Krasowska, wydanie uzupełnione o nowe informacje, wydawca: Dorożkarnia, działanie w ramach Święta Siekierek, Dorożkarnia
 • wrzesień – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Muzeum X Pawilonu na Cytadeli, Warszawa
 • październik – Słuchowisko radiowe „Kobiety Siekierkowskie”, realizacja Katarzyna Pągowska, nagranie zrealizował Jerzy Frączek, Dorożkarnia                    
 • październik – Premiera gry planszowej „Korzenie Siekierek”, ilustracje Anna Emalianowa i Aleksandra Iwanowa, oprawa graficzna Jakub Różycki, autor gry Wacław Leśniewski, realizacja Dorożkarnia i zespół projektantów z firmy Games Development, Stadion Narodowy w Warszawie
 • listopad – Spektakl teatralny “Kredens – na skrzydłach historii”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Dorożkarnia
 • grudzień – Projekt historyczny dla młodzieży „Na skrzydłach historii lokalnej” – spotkania warsztatowe dla młodzieży o charakterze poznawczo-artystycznym dotyczące historii lokalnych i ich wpływu na współcześnie występujące zjawiska społeczne, przeprowadzone z wykorzystaniem technik plastycznych, realizacja Magdalena Penczonek i Dorota Kosieradzka, w partnerstwie  z Wawerskim Centrum Kultury, Dorożkarnia i Zespół Szkół nr 120 w Wawrze
 • grudzień – Seminarium „Na skrzydłach historii lokalnej” dla animatorów, nauczycieli, edukatorów dotyczące wykorzystania historii lokalnych w budowaniu projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych na przykładach, Krzysztof Wilkowski, Scenariusze lekcji szkolnych Dorota Gołaszewska, Teatr Kamienica w Warszawie
 • grudzień – Prezentacja audiodokumentu „Kobiety Siekierkowskie” mówiącego o losach kobiet siekierkowskich w czasie wojennych i tuż po jego zakończeniu, realizacja Katarzyna Pągowska, nagranie zrealizował Jerzy Frączek, Teatr Kamienica w Warszawie
 • grudzień – Spektakl teatralny “Kredens- na skrzydłach historii”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Teatr Kamienica w Warszawie

2018 rok

 • luty – Spektakl teatralny “Kredens – na skrzydłach historii”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Klub Dowództwa Garnizonu, Warszawa
 • październik – Projekt „Siekierki ulica Polska”, którego celem było odtworzenie osiedla Siekierki w formie instalacji ceramicznej poprzez lepienie z gliny przez mieszkańców Siekierek 300 domów siekierkowskich (tych dzisiejszych i tych z przeszłości)  oraz usytuowaniu ich w układzie ulic, a także przygotowanie wystroju wnętrza siekierkowskiego domu, Dorożkarnia

2019 rok

 • maj – Wycieczka z przewodnikiem po Galerii Miejsc Zapomnianych na Siekierkach „Ogórkiem po Siekierkach” zrealizowana w ramach warszawskiej akcji Noc Muzeów, przewodnik Tadeusz Michrowski, Siekierki

2020 rok

 • październik/listopad – Akcja powitalna dla nowych mieszkańców, którzy wraz z kluczami do swoich nowych mieszkań otrzymywali album pt. „Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”, przygotowany i wydany przez Dorożkarnię. Album zawiera opisy losów rodzin siekierkowskich w XX w. oraz informacje o realizowanych od 20 lat aktywnościach lokalnych, mających na celu tworzenie archiwum społecznego dzięki, któremu udało się uchronić historię Siekierek od zapomnienia, Siekierki
 • grudzień – Gra plenerowa pn. „Na dawnych Siekierkach”, spacery rodzinne z mapą szlakiem Galerii Miejsc Zapomnianych, realizacja Marta Bernatowicz, Julia Bednarek, projekt graficzny mapy Adam Jastrzębski, Siekierki

2021 rok

 • styczeń –  Utworzenie archiwum projektu „Korzenie Siekierek”, zebranie wiedzy i materiałów dotyczących zrealizowanych działań w ramach projektu w latach 2001 – 2021, realizacja Katarzyna Radziszewska, Dorożkarnia
 • kwiecień – Rodzinna gra terenowa pn. „Na dawnych Siekierkach”,  realizacja Marta Bernatowicz, Julia Bednarek, projekt graficzny mapy Adam Jastrzębski, działanie w ramach Nocy Muzeów, Siekierki
 • maj – Aktywacja nowej, interaktywnej strony internetowej www.korzeniesiekierek.pl, umożliwiającej mieszkańcom Siekierek zaznaczanie na mapie swoich ciekawych miejsc (Małe zachwyty), ważnych sąsiedzkich informacji (Nasze u nas), a tym samym dającej możliwość tworzenia ciągu dalszego historii Siekierek, pisanej tym co dzieje się teraz na Siekierkach z perspektywy ich mieszkańców (Przenikanie przeszłości z przyszłością), realizacja Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Radziszewska, Dorożkarnia
 • maj – Spacer mokotowskich licealistów z XV LO im. N. Żmichowskiej w W-wie, po Siekierkach pn. „Śladami historii Siekierek”. Młodzież poznawała Siekierki i ich historię biorąc udział w interaktywnych zabawach, które pozwoliły uczniom poznać specyfikę Siekierek jako miejsca, w którym historia przenika się z teraźniejszością, realizacja Katarzyna Radziszewska, Siekierki
 • czerwiec – Projekt „Historia Siekierek w bajkach zaklęta”, powstała pierwsza bajka pt. „Poplątanie z rozplątaniem”, opowiadająca o spotkaniu dzieci z Siekierczakami stworkami mieszkającymi tam gdzie na Siekierkach w latach 20-tych XX w. stał dwór i folwark czyli przy ulicy Nadrzecznej, bajkę napisała Katarzyna Radziszewska, Dorożkarnia
 • lipiec –  Nagranie bajki pt. „Poplątanie z rozplątaniem” i piosenki Siekierczaków przez Mamy Siekierkowskie, realizacja Jerzy Frączek, działanie w ramach projektu „Historia Siekierek w bajkach zaklęta”, studio nagrań Dorożkarni
 • sierpień – Piknik rodzinny, którego osią tematyczną była bajka pt. „Poplątanie z rozplątaniem”, a jego głównym celem zapoznanie i zainteresowanie historią Siekierek najmłodszych mieszkańców tych terenów, realizacja Julia Bednarek, Marta Bernatowicz, Paulina Jóźwiak, działanie w ramach projektu „Historia Siekierek w bajkach zaklęta” Dorożkarnia
 • wrzesień – Spotkania mieszkańców pn. „Siekierki wczoraj i dziś: Przenikanie, Nasze u nas i Małe zachwyty” przy historycznych mapach Siekierek celem wspólnego tworzenie obecnej mapy Siekierek, działanie zrealizowane w ramach Święta Siekierek, działanie inicjujące zainteresowanie Siekierczan kontynuacją pisania historii Siekierek poprzez logowanie się na nowej, interaktywnej stronie www projektu i umieszczanie tam swoich wpisów i zdjęć opisujących życie na Siekierkach dzisiaj, Dorożkarnia 
 • październik – Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Świetlica w Kaniach Helenowskich, filia Ośrodka Kultury Okej w Brwinowie
 • październik – Start inicjatywy lokalnej mieszkańców Siekierek – cykl spotkań z miłośnikami fotografii w formie sobotnich fotospotkań w Dorożkarni i fotospacerów w plenerze, których celem jest poznanie zasad fotografii i fotografowanie klimatów Siekierek, realizacja Łukasz Sakowski i Cezary Tkaczyk, opieka projektowa Dorota Frydecka i Katarzyna Radziszewska, Dorożkarnia, Mokotów, Siekierki

2022 rok

 • marzec – Dzień Kobiet w Dorożkarni czyli spotkanie autorskie z udziałem Mam Siekierkowskich, które nagrały bajkę pt. „Poplątanie z rozplątaniem” (audiobook), realizacja Dariusz Sikorski, działanie w ramach projektu „Historia Siekierek w bajkach zaklęta”, Dorożkarnia
 • maj – gra terenowa pn. „Siekierkowski Klub Sportowy” umożliwiająca uczetnikom odkrywanie sportowego oblicza siekierkowskich terenów. Park Sportowy, który nigdy nie powstał, ale jego plany i makiety oszałamiają do dziś swoim olimpijskim rozmachem. Pole golfowe na siekierkowskich łąkach utworzone przez przedwojennych dyplomatów rezydujących w Warszawie. Lokalne łyżwiarstwo uprawiane z zapamiętaniem przez mieszkanców na tutejszych stawach i rozlewiskach Wilanówki…, realizacja Marta Bernatowicz, Damian Kalita, Katarzyna Radziszewska, działanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, Dorożkarnia, Siekierki

Portrety członków rodziny

Na brązowym blacie stołu, leży stara brazowa walizka, a przy niej stoi stary klasyczny aparat fotograficzny. obok walizki i przy aparacie zarazem leżą rozsypane stare zdjęcia w sepii.
Prezentacja poprzedniej edycji strony internetowej zrealizowanej w ramach projektu Korzenie Siekierek. Nastrojowo brązowe, nierównomiernie wybarwione tło, w klimacie starego a na nim w kolorze starego przydymionego złota mapa sSiekierek pochodząca z gry planszowej wydanej przez Dom Kultury Dorożkarnia. Na mapie sa stylizowane zarysy ulic, domostw i ważnych obiektów, które udało się ustalić, że istniały na Siekierkach w danych miejscach.
Prezentacja poprzedniej edycji strony internetowej zrealizowanej w ramach projektu Korzenie Siekierek. Nastrojowo brązowe, nierównomiernie wybarwione tło, w klimacie straego a na nim teksty, spis linków i malutkie zdjęcie obrazujące wpis. Utrzymany klimat ziemi, wody rzecznej, zarośli przybrzeżnych.
Prezentacja albumu "Korzenie Siekierek": Na stercie czterech albumów stoi piąty album otwarty. Na otwartych stronach widać zdjęcia rodzinne z opisami historii rodzin siekierkowskich.
Prezentacja albumu "Korzenie Siekierek": Sterta czterech albumów i piąty otwarty album stojący na tej stercie. Na otwartych stronach widać postacie - kobieta i mężczyzna w sile wieku, trzymają w dłoniach wędki stojąc w zimowym ogrodzie a na drugiej otwartej stronie jest zdjęcie w sepii, na którym siedzi rodzina na trawie i każdy trzyma wędkę. Jest również notka opisująca obydwie fotografie.
Strona abumu Korzenie Siekierek, obrazująca wszystkie słupy Galerii Miejsc Zapomnianych i krótki opis tego projektu. Na cimnobrązowym tle umieszczono, jeden koło drugiego, w niewielkich odstępach wizerunki 11 słupów odpowiadających betonowym, mierzacym ok. 2m wysokości, słupom umieszczonym na terenie Siekierek, w miejscach w których istniały, obiekty "odkryte" podczas rozmów z rodzinami siekierkowskimi. Sa to słupy odpowiadające takim miejscom jak: biblioteka, karczma i przedszkole, dwór, forlwark, biblioteka, stawy łyżwiarskie, szkoła, kolonia dorożkarzy, kuźnia, szewc i fryzjer, miejsce objawienia Matki Boskiej. Galeria Miejsc Zapomnianych uruchomiono w 2011.
Mapka orientacyjna Siekierek przygotowana na rzecz gry terenowej zrealizowanej w 2011 roku. Mapka obrazuje umiejscowienie słupów Galerii Miejsc Zapomnianych. Na tle starych rodzinnych fortografii utrzymanych w ciemych brązach, widać proste, białe linie odpowiadające topografii ulic na Siekierekach. Zaznoczono na tych ulicach kolorowymi kropkami miejsca poszczególnych słupów. Z lepwej stron na doel na białym tle umieszczona została legenda mapki tzn. kolorowe kropki i nazwy odpowiadającym im na mapie zaznaczoniom danych obiektów. Na mapce są również umeszczone dwa mini zdjęcia - pierwsze Dorożkarni i drugie Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W prawym górnym rogu mapki na szarym tle w prostokącie umieszczono nazwe galerii.
Jeden ze słupow Galerii Mijesc Zapomnianaych - słup informujący o położeniu wszystkich pozostałych słupów rozmieszczonych na terenie Siekierek w miejscach obiektów, które wczesniej tu istniały m.in. bibliotek, kuxnia, karczma, szkoła, stawy łyzwiarskie, dwór, folwark itp. Słup jest czarny. Jeden jego bok ma nieregularny kształt przypominający ranty starych zdjęć (faliste obrzeże). Na słupie widać pomarańczowy napis w pionie "Korzenie Siekeirek" a pod na pisem zamieszczono informacje o GAlerii oraz mapkę z zaznaczonymi wszystkim słupami. Mapka i informacje są utrzymane w kolorystyce poamrończow-białej. Słup stoi na zielno-soczystej wiosennej trawie na tle starych drzew. W tle, przez liście drzew, widać murowane ogrodzenie Domu Kultury "Dorożkarnia".
Prezentacja graficzna partnerstwa międzynarodowego, w którym był realizowany projket Story SAvers. Na białym tele ozdobionym szarą wijąca się roslinności widać flagi państw i logotypy instytucji z danych państw borących udział w projkecie.
Mapa Siekierek schematyczna i wykonana prostą kreską, obrazująca miejsce gdzie był realizowany projket Story Savers w latach 2012-2014 (na brazowo zaznaczenia wskazują na Osiedle Ku Wiśle i Dorozkarnię).
Tablica informująca o projekcie Story Savers w ramach którego w Bibliotece w Odda w Norwegii zaprezentowana została wystawa "Teleport Fotograficzny" Artura Pawłowskiego. Na brązowym tle z lewej strony nieregularnie ułożone zdjęcia z wystawy (przedstawiają człoenków rodzin sierekowskich w tych samych sceneriach i pozach po kilkudziesięciu latach np. bracia na rowerze jako dzieci i jako dorośli mężczyźni. Po prawej stronie informacja o wystawie, projkecie Story Savers i projkecie Korzenie Siekierek w języku polskim i angielskim oraz logotypy sponsorów i organizatorów przedsięwzięcia.
Strona tytułowa części albumu Korzenie Siekierek dotyczącej opowieści siekierekowskich napisanych przez Tadeusza Michrowskiego. Na ciemobrązowym tle biały napis opowieści siekierkowskie. Pod napisem, na wzór kliszy ze zdjęciami, pasek z ftografiami rodzinnymi z albumów mieszkańców Siekierek. w dolnej części nieregularne jasne prostokąty z z tytułami poszczególnych opwoiadań: "Farby Anioła", "Topielica", "Burza", "Troje Muszkieterów" i "Posłowie", zamieszconych na kolejnych stronach
Plakat dot. wydarzenia pn. Korzenie Skeierek - posłuchaj prawdziwych historii (marzec 2014). Plakat w formacie poziomym został podzielony na dwie części. Po lewej stronie są informacje organizacyjne na tle zdjęcia starej szkoły siekierekowskiej zbudowanej z czerwonej cegły stoja mieszkańcy , a po prawej stronie informacja o filmie dokumentalnym pt. "Kobiety i wojna", ktory zstał wyświetlony w ramach tego wydarzenia - na kremowym tle widnieje fragment zdjęcia młodych kobiet w mundurach letnichi w beretach idących gromadą na tle zbombardowanej ściany budynku.
Plakat dot. wydarzenia pn. "Siekierki waszymi oczami". Fragment zakręcającej uliczki siekierkowskiej w jesiennej aurze, filmowanej kamerą w aparacie telefonicznym trzymanym przez osobę filmującą (widać tylko dłoń), stojącą za płotem metalowym odgradzającym jej posesję od reszty Siekierek. Wydarzenie polegało na przesyłaniu filmików o tematyce siekierkowskiej w ramach konkursu.
Plakat dot. seminarium pn. "Kultura a historia lokalna" (grudzień 2016). Na tle magenta graficzne, miękkie przedstawienie zarysu korzeni drzewa w glebie pełnej kamieni (w przekroju pionowym)
Plakat dot. wydarzenia (grudzień 2016): otwarcie Mikromuzeum zwanego również Zakątkiem Siekierkowskim. NA tle pogodnego, niebieskiego nieba kilkadziesiąt postaci ujętych w formie zdjęcia grupowego - postacie te to mieszkańcy Siekierek z lat minionych. Ich wizerunki pochodzą ze starych zdjęc rodzinnych pochodzących z pozyskanych zasobów w trakcie projektu Korzenie Siekierek polegającego na rozmowach z tutejszą ludnością na temat historii tego miejsca
Fragment czarnej ściany magnetycznej z układem fragmentów zdjęć przedstawiających postacie mieszkanców Siekierek ze zdjęć pozyskanych od rodzin zamieszkujących Siekierki. Ściana ta stanowi Mikromuzeum czyli ogólnodostępną wklęsłookręgłą ścianę w korytarzu w Domu Kultury Dorożkarnia, pokrytą farbą magnetyczną umożliwiającą komponowanie dowolnych kolaży ze znajdujących się na tej ścianie elementów będących fragmentami zdjęć rodzinnych różnej wielkości (na podłożu z magnesem), przy czym elementem stałym jest garficzny wizerunek Mostu Siekierkowskiego i graficzna parafraza wód rzeki Wisły i okalających jej brzegi zarośli i piaszczystych zakoli.
Fragment czarnej ściany magnetycznej z układem fragmentów zdjęć przedstawiających postacie mieszkanców Siekierek ze zdjęć pozyskanych od rodzin zamieszkujących Siekierki. Ściana ta stanowi Mikromuzeum czyli ogólnodostępną wklęsłookręgłą ścianę w korytarzu w Domu Kultury Dorożkarnia, pokrytą farbą magnetyczną umożliwiającą komponowanie dowolnych kolaży ze znajdujących się na tej ścianie elementów będących fragmentami zdjęć rodzinnych różnej wielkości (na podłożu z magnesem), przy czym elementem stałym jest garficzny wizerunek Mostu Siekierkowskiego i graficzna parafraza wód rzeki Wisły i okalających jej brzegi zarośli i piaszczystych zakoli.
Plakat wydarzenia: Premiera słuchowiska pn. "Kobiety Siekierkowskie" (2017 rok). Czarno-magentowe napisy zostały umieszczone w górnej częci strony (prawy górny róg) na tle zdjęcia pokazującego kobietę lat ok. 40 i dziewczynkę ok. 7-letnią stojące przy rowerze na wiejskiej, piaszczystej drodze - zdjęcie w sepii z lat 50tych XX w.
Zaproszenie na premięrę gry "Korzenie Siekierek" w Paradox Cafe w Warszawie w 2017. Zaproszenie przygotowała firma Games Development, która współtworzyła tę grę. Zaproszenie jest białe. Czarny prosty tekst informujący o wydarzeniu umieszczono centralnie. Nad tekstem widnieje pomarańczowe logo i szara nazwa firmy.
Karta wstępu na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie odbyła się inauguracja gry planszowej "Korzenie Siekierek" w 2017 roku. Karta podzielona jest pionowo na trzy strefy. Po lewej stronie prostokąty czerwone z układu jednolitego stanowiącego margines, przechodzą w nieregulanie rozrzucony układ, który następnie staje się jednolitą bielą, na której tle umieszczono informacje organizacyjne. Na tej bieli po prawej strone są małe pojedyncze jasnofioletowe postacie ludzkie przedstawione graficznie. Ich ilość zwiększa się im bliżej są prawej krawedzi tej karty tym jest ich więcej. Ostsatecznie przechodzą one w jednolity również jasnofioletowy margines.
Ilustracja z gry planszowej "Korzenie Siekierek" stanowiąca część instrukcji do gry opisująca szczegółowo uwidocznione na brązowym tle niesymetrycznie ułożone wszystkie elementy gry tj. planszę, karty, żetony itp.
Plakat wydarzenia: Projketu historycznego dla młodzieży pn. "Na skrzydłach historii lokalnej" (2017rok) Na jasnym tle graficznie przedstawione dwie postacie nastolatków - dzieczyny i chłopaka w jednolitym czerwonym kolorze, którzy patzrą na wieki obraz stanowiący kolaż starych zdjęć pokazujących ludzi sfotografowanych w grupach. Doookoła tego obrazu zamieszone zostały informacje organizacyjne o wydarzeniu
Plakat wydarzenia: spektakl teratralny pt. "Kredens" - fotografia jednej ze scen spektaklu pokazująca jasno świetloną dziewczynę ubraną na biało i ze skrzydłami anioła siedzącą w ciemnej izbie na tle starego okna i koszy wiklinowych. Dziewczyna-Anioł trzyma stopę na kawałku materiału a obok stoi metalowa miska. Światło oświetla ją z góry dając efekt tajemniczości i gry jasności z ciemnością.
Plakat wydarzenia: Seminarium dla animatorów Kultury "Na skrzydłach historii lokalnej" (2017) - na tle kolażu ze starych zdjęć pokazujących grupy ludzi centralnie umieszcona biała kartka z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi seminarium w tym w kolorze magenty duży tytuł seminarium.tytuł
Plakat wydarzenia pn. Noc Muzeów (maj 2021). Na tle beżwo-ciemnych graficznych chmur wklejono fotografię starej szkoły siekierkowskiej z czerwonej cegły. Na tle szkoły stoi grupka mieszkańców tych stron. Gdzie niegdzie widać schematyczne, graficzne symbole drzew w wyblakłych kolarach żóto-turkusowych.
Mapa Siekierek w ujęciu schematyczno-symboliczno-artystycznym. Mapa jest utrzymana w kolorystyce zgaszonej moreli z elementami niebieskimi (Wisła, zarośla. stawy). Na mapie zaznaczone są na czarne słupy Galerii Miejsc Zapomnianych wskazujące gdzie na Siekierkach była np. kuźnia, biblioteka, karczma itp. Na mapie w prawym górnym rogu jest umieszczony lecący, wielki, niebieski balon z koszem, wokół którego fruwają ptaki. Mapa wykorzystywana jest do gier terenowych.
Plakat informacyjny prezentujący projekt Korzenie Siekierek w aspekcie historii Siekierek. Na pomarańczowym tle jest tekst opisujący po krótce dzieje terenów siekierkowskich. Ilustruje go duże zdjęcie pierwszej mapy Siekierek z 1815 roku.
Plakat informacyjny prezentujący projekt Korzenie Siekierek w aspekcie przenikania historii z teraźniejszością na terenach Siekierek. Na pomarańczowym tle znajduje się tekst opisujący przenikanie. Ilustrują go dwa zdjęcia: jedno Siekierek dzisiejszych, miejskich, nowoczesnych, zabudowanyc. Zfjęcie jest zrobione z powietrza. Widać na nim różnorodność Siekierek z Wisłą i centrum Warszawy w tle. Zdjęcie jest kolorowe i słoneczne. Drugie zdjęcie pokazuje wiejski klimat Siekierek w czasie II wojny światowej. Zdjęcie jest zrobione z samolotu. Widać na nim pola, drogi piaszczyste i brzeg Wisły- zdjęcie jest czarno-białe.
Plakat wydarzenia pn. Bajkowy Piknik (sierpień 2021)- spotkanie sąsiedzkie. Obraz poziomy, podzielony na pół. Po lewej stronie na gładkim zielonym tle informacje o wydarzeniu, a na prawej tata z córką leżą koło siebie na trawie na tle lasu latem. Tata puszcza bańki mydlane, a córka bawi się nimi.
Plakat wydarzenia pn. "Fotospacery", które wystartowało w październiku 2021 i stanowiłocykl spotkań mieszkanców Skiekierek pasjonujących się fotografowaniem. Na plakacie widać dłoć mężczyzny, który idąc trzyma przy udzie apart gotowy do uchwycenia ciekawej chwili w plenerze. Kolorystyka rozmytego słonecznego, jesiennego dnia.
Plakat dot. wydarzenia (marzec 2022): Spotkanie autorskie z uczestniczkami projektu w ramach ktorego powstała bajka o Siekierczakach pt. "Poplątanie z rozplątaniem",z historią Siekierek w tle. Na różowym niejednolitym tle znajdują się nieoczywiste, wzajemnie przenikające się postacie w kolorystyce przygaszonej zieleni, żółci i brązów oraz rudości. Postacie mają jedynie wyraziste oczy a na ich nibytwarzach malują sie usmiechy i zaciekawienie.
Plakat dot. wydarzenia (maj 2022) pn. Noc Muzeów. Na czarnym tle trzy postacie grające w golfa i księżyc w tle
Skip to content