Przejdź do menu Przejdź do menu Przejdź do treści głównej

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Kontakt Przejdź do facebook Przejdź do youtube

Projekty

Kalendarium

DZIAŁANIA I INICJATYWY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KORZENIE SIEKIEREK”

2001 rok

 • Pięć spotkań z cyklu „Korzenie” – Biesiady rodzinne, Dorożkarnia

2005 rok

 • Badania środowiskowe dotyczące historii Siekierek (wywiady z mieszkańcami, zebranie materiałów) w kooperacji z Wydziałem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja projektu „Korzenie”
 • Prezentacja uporządkowanego zbioru informacji historycznych o Siekierkach skierowana do społeczności siekierkowskiej, Dorożkarnia
 • Inauguracja konkursu „Warszawa – Moje korzenie”, kierowanego do uczniów warszawskich szkół.  Konkurs stanowił rozszerzenie dotychczasowych działań realizowanych lokalnie na Siekierkach, Dorożkarnia
 • Prezentacja mieszkańcom Siekierek efektów dotychczasowych działań realizowanych lokalnie w ramach projektu „Korzenie”, Dorożkarnia
 • Projekcja filmu o budowie Mostu Siekierkowskiego, Dorożkarnia

2006 rok

 • Prezentacja społecznego projektu „Korzenie” w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie, Maryna Czaplińska
 • Prezentacja fragmentów filmu „Ulica Polska” (portret  Mieczysława Rockiego mieszkańca Siekierek), który powstał w Dorożkarni – prezentacja w ramach projektu pn. „Nowoczesność a tradycja – Multimedia w procesie poznawania historii miejsc i dziejów rodzin”,  Łukasz Korwin

2007 rok

 • Zapoczątkowanie realizacji projektu „Korzenie Siekierek” – początkowa koncepcja to odtworzenie historii Siekierek na podstawie  rozmów z mieszkańcami  celem  umieszczenia uzyskanych  informacji na tworzonej stronie internetowej,  Anna Michalak i Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • Utworzenie „depozytu pamiątek i starych fotografii” – rozpoczęcie budowy archiwum opowieści i zdjęć dotyczących historii osiedla Siekierki, do których udało się dotrzeć w trakcie spotkań z mieszkańcami i podczas poszukiwań materiałów w dostępnych archiwach i zbiorach historycznych, Anna Michalak i Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • Zapoczątkowanie nagrywania materiałów filmowych do filmu „Ołtarze”, Łukasz Korwin i Marek Sobolewski
 • Zapoczątkowanie nagrywania materiałów filmowych do reportażu o Siekierkach,  Łukasz Korwin i Marek Sobolewski
 • Spotkanie z rodzicami dzieci, rozmowy na temat historii lokalnej – warsztaty  zrealizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Iza Meyza
 • Warsztaty z uczniami siekierkowskiej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gościniec na temat historii lokalnej, prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Iza Meyza
 • Spotkania z mieszkańcami Siekierek związanymi z Parafią o.o. Pijarów na Starych Siekierkach, praca metodą „mapy wyobrażeniowej” ukierunkowana na odtworzenie historycznych miejsc (kuźnie, karczma, czerwona szkoła, dwór, mydlarnia itp.) Joanna Mikulska
 • Miniprojekty nauczycieli  w siekierkowskiej Szkole Podstawowej nr 3 dotyczące udziału uczniów w Projekcie „Korzenie Siekierek” – autorskie lekcje tematyczne nauczycielek: Urszula Czaplicka, Anna Kołota, Bożena Maciejewska
 • Wędrówki po Siekierkach i rozmowy Joanny Mikulskiej z mieszkańcami Siekierek, Joanna Mikulska
 • Wędrująca mapa (wyobrażeniowa) – ciąg dalszy odtwarzania planu sytuacyjnego siekierkowskich miejsc historycznych

2008 rok

 • „Komputerowe ABC” – zajęcia multimedialne dla dzieci z Klubu Zielone Wzgórze (działania na materiałach zgromadzonych w ramach projektu „Korzenie Siekierek” przez Joannę Mikulską, Aleksandra Antolak, Dorożkarnia
 • Latem Międzynarodowy plener malarski studentek Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku Białoruskim  Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej – podczas pleneru malarskiego  Anna Emelianowa, zainspirowana historiami zebranymi od mieszkańców Siekierek, stworzyła krótkometrażowy film animowany o Siekierkach pt. „Siekierki”
 • Wernisaż wystawy poplenerowej malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Dorożkarnia
 • Prace nad mapą Siekierek przygotowywaną na podstawie powstałej podczas rozmów z mieszkańcami mapy wyobrażeniowej, projekt graficzny i realizacja  celem umieszczenia mapy na tworzonej stornie internetowej www. korzeniesiekierk.pl, Katarzyna Krasowska
 • Prezentacja strony internetowej www.korzeniesiekierek.pl, projekt graficzny – Katarzyna Krasowska, warstwa systemowa – Wojciech Włodarski, koordynacja Anna Michalak i Joanna Mikulska
 • Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą”  – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • Wystawa interaktywna „Albumy rodzinnej fotografii” zapraszająca mieszkanców Siekierek do uzupełnianiania informacji o uwiecznionych na zdjęciach rodzinnych ludzi i miejc poprzez podpisywanie i opisywanie fotografii umieszczonych w albumach, Dorożkarnia
 • Opowieści mieszkańców Siekierek – kiosk multimedialny, Dorożkarnia
 • Gra podwórkowa dla dzieci „Spacer po Siekierkach”, Siekierki
 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Dorożkarnia 
 • Finał  Konkursów plastycznego i literackiego pn. Moje Siekierki, realizowanego dla uczniów siekierkowskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Projektu „Korzenie Siekierek”, Dorożkarnia 
 • Prezentacja filmu animowanego pt. „Siekierki” Anny Emelianowej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA w Krakowie

2009 rok

 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Miejski Punkt Kulturalny InfoQultura (dzisiejszy Warsztat Warszawski przy pl. Konstytucji w Warszawie)
 • Udział w wydarzeniu pn. „Jawne komplety (nie) przerwana lekcja” z wystawą „Siekierki – osada nad Wisłą”, Anna Michalak, Dom Spotkań z Historią
 • Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek
 • Odbiór wyróżnienia miesięcznika „STOLICA” dla twórców najlepszych stron  internetowych o Warszawie, zgłoszonych do konkursu „Syrenka w sieci”, Anna Michalak, Katarzyna Krasowska, Politechnika Warszawska
 • Informacja o zakwalifikowaniu projektu „Korzenie Siekierek” na Giełdę Programów służącej wymianie informacjami i doświadczeniami w zakresie projektów edukacyjno-kulturalnych, Anna Michalak, platforma edukultura.pl
 • Premiera spektaklu teatralnego “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Dorożkarnia
 • Przygotowanie i wydanie  Kalendarza na 2010 rok z malarstwem Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Joanna Mikulska, Projekt graficzny – Katarzyna Krasowska i Grzegorz Pohl, Dorożkarnia                          

2010 rok

 • Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Dorożkarnia
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Dorożkarnia
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Teatr Muzyczny ROMA
 • Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Teatr Muzyczny ROMA
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
 • Książka-Album “Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”, koncepcja i opracowanie tekstów Anna Michalak i Joanna Mikulska, ilustracje i projekt graficzny Katarzyna Krasowska, wydany przez Dorożkarnię
 • Lunety na Siekierki – wystawa prezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek Krakowskie Przedmieście
 • Audiospacer z MP3, scenariusz Joanna Mikulska, wykonanie Magdalena Karel i Radosław Popłonikowski, prezentowany w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, prezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Gra podwórkowa dla dzieci „Spacer po Siekierkach”, Joanna Mikulska, Katarzyna Krasowska – projekt graficzny, zrealizowana podczas Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci inspirowane historią siekierkowskich rodzin zrealizowane podczas Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Gra palikowa, koncepcja gry Aleksandra Antolak, wykonanie projekt Grupa Projektowa Plus48, zrealizowana podczas Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, wystawa zaprezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, wystawiony w ramach Transformacji Warszawskich, Dom Spotkań z Historią                           
 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek” wystawa zaprezentowana w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Gdzie mieszkam – dziecięca mapa Warszawy”, Joanna Mikulska, przeprowadzone w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży „W co bawił się pradziadek?”, Joanna Mikulska, przeprowadzone w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Warszawskie domy. Jak dawniej mieszkano?” , Joanna Mikulska, przeprowadzone w ramach Transformacji Warszawskich, Skwer Wizytek, Krakowskie Przedmieście
 • Spacer po Siekierkach szlakiem projektu przestrzennego „Siekierkowska mapa miasta”, do miejsc w których zaplanowano postawienie słupów upamietniających historię tych miejsc,  autorstwa grupy projektowej 137kilo, realizacja w ramach Transformacji Warszawskich, przewodnik, varsavianista Dominik Gadomski
 • Gra miejska „Listy z przeszłości”, scenariusz Marta Czajka, realizacja Teatr Fiakier pod kierunkiem Stanisława Dembskiego, realizacja w ramach Transformacji Warszawskich, Siekierki
 • Lunety na Siekierki – wystawa zrealizowana w ramach Transformacji Warszawskich, Siekierki
 • Gra podwórkowa dla dzieci „Spacer po Siekierkach” Joanna Mikulska i Katarzyna Krasowska – projekt graficzny, zrealizowana w ramach Transformacji Warszawskich, Siekierki
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Centrum Kultury KONESER
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Dom Spotkań z Historią                             
 • Spektakl teatralny “Kredens – historie prawie prawdziwe”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki,  
 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Plac Zamkowy w Warszawie   

2011 rok

 • Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, Park Dreszera
 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek”, Park Dreszera
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Park Dreszera
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Mediateka Start-Meta
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125 w Wraszawie
 • Promocja książki „Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”,  Dariusz Sikorski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „ Korzenie Siekierek”, Dariusz Sikorski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
 • Otwarcie Galerii Miejsc Zapomnianych, którą tworzą betonowe słupy przestrzenne, postawione na Siekierkacch w miejscach żyjących w pamięci mieszkańców (przejazd zabytkowym autobusem „ogórkiem” po Siekierkach), koordynacja Joanna Mikulska, projekt Pracownia  architektoniczna – Grupa 137kilo.pl Jana Sukiennika, Zofii i Jana Strumiłło, spacer po Siekierkach prowadził przewodnik, varsavianista Dominik Gadomski

2012 rok

 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, prezentacja w siekierkowskiej Szkole Podstawowej nr 3
 • Wystawa „Siekierki – osada nad Wisłą” – ekspozycja historycznych fotografii wielkoformatowych (banery) przedstawiających historię Siekierek, prezentacja w siekierkowskiej Szkole Podstawowej nr 3
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Biblioteka Narodowa w Warszawie 
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach
 • Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Siekierek dotyczące udziału Dorożkarni w Projekcie Story Savers, Katarzyna Sztarbała i nieformalna Grupa Artystyczna Święto Kobiet i Fundacja Ku Wiśle, Dorożkarnia
 • Rozpoczęcie realizacji Międzynarodowego Projektu Story Savers realizowaneo wspólnie przez przedstawicieli siedmiu krajów: Czechy, Grecję, Francję, Irlandię, Polskę, Wielką Brytanię i Norwegię, 2013 rok spotkania w Cieszynie (Czechy), Donegal (Irlandia) i w Warszawie (Polska), 2014 rok spotkania w Walii i w Lyonie (Francja), Katarzyna Sztarbała i nieformalna Grupa Artystyczna Święto Kobiet i Fundacja Ku Wiśle
 • W ramach projektu Story Savers w 2012 roku ekspozycja wystawy „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Biblioteka w Odda Norwegia
 • W ramach projektu Story Savers w 2012 roku prezentacja wystawy „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Hylkje, Norwegia
 • Wystawa malarstwa Anny Emelianowej i Aleksandry Ivanowej „Korzenie Siekierek, Biblioteka w Odda Norwegia

2013 rok

 • Projekt literacki – Opowieści siekierkowskie, Tadeusz Michrowski

2014 rok

 • Spotkanie dla mieszkańców Siekierek z cyklu Zbieracze historii – „Siekierki po wojnie – czy Tyrmand miał rację?”, realizacja we współpracy z Fundacją Bo Warto, Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • Spotkanie dla mieszkańców Siekierek z cyklu Zbieracze historii – „Zielona suknia Pani Haliny, czyli rozrywki dawnych Siekierczan”, realizacja we współpracy z Fundacją Bo Warto, Joanna Mikulska, Dorożkarnia
 • Spotkanie dla mieszkańców Siekierek z cyklu Zbieracze historii – „Olimpiada na Siekierkach, czyli przedwojenne plany Prezydenta Starzyńskiego”, realizacja we współpracy z Fundacją Bo Warto, Joanna Mikulska, Dorożkarnia

2015 rok

 • Prezentacja projektu Korzenie Siekierek, Anna Michalska, Joanna Mikulska, Muzeum POLIN
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Stadion Narodowy
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Park Żoliborski

2017 rok

 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne w Pałacu Szustra
 • Wystawa „Teleport fotograficzny” prezentująca fotografie z archiwów rodzin siekierkowskich w zestawieniu ze zdjęciami tych samych członków rodzin po latach w podobnej scenerii, fotografie współczesne Artur Pawłowski, teksty Joanna Mikulska, grafika i obróbka zdjęć Piotr Wieczorek, Muzeum X Pawilonu na Cytadeli
 • Słuchowisko radiowe „Kobiety Siekierkowskie”, realizacja Katarzyna Pągowska, nagranie zrealizował Jerzy Frączek, Dorożkarnia                                
 • Premiera gry planszowej „Korzenie Siekierek”, ilustracje Anna Emalianowa i Aleksandra Iwanowa, oprawa graficzna Jakub Różycki, autor gry Wacław Leśniewski, realizacja Dorożkarnia i zespół projektantów z firmy Games Development, Stadion Narodowy
 • Spektakl teatralny “Kredens – na skrzydłach historii”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Dorożkarnia
 • Seminarium „Na skrzydłach historii lokalnej” dla animatorów, nauczycieli, edukatorów dotyczące wykorzystania historii lokalnych w budowaniu projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych na przykładach, Krzysztof Wilkowski, Scenariusze lekcji szkolnych Dorota Gołaszewska, Teatr Kamienica
 • Spektakl teatralny “Kredens – na skrzydłach historii”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Teatr Kamienica

2018 rok

 • Spektakl teatralny “Kredens – na skrzydłach historii”, scenariusz i reżyseria Dariusz Sikorski, tło muzyczne grupa Lao Che, aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki, Klub Dowództwa Garnizonu, Waraszawa
 • Projekt „Siekierki ulica Polska”, którego celem było odtworzenie osiedla Siekierki w formie instalacji ceramicznej poprzez lepienie z gliny przez mieszkańców Siekierek 300 domów siekierkowskich (tych dzisiejszych i tych z przeszłości)  oraz usytuowaniu ich w układzie ulic, a także przygotowanie wystroju mieszkania siekierkowskiego, Dorożkarnia
 • Otwarcie Mikromuzeum „Zakątek Siekierkowski” prezentującego graficznie historię terenów siekierkowskich (ściana magnetyczna interaktywna), Dorożkarnia

2019 rok

 • maj – wycieczka z przewodnikiem po Galerii Miejsc Zapomnianych na Siekierkach „Ogórkiem po Siekierkach” zrealizowana w ramach warszawskiej akcji Noc Muzeów, przewodnik Tadeusz Michhrowski, Siekierki

2020 rok

 • październik/listopad – akcja powitalna dla nowych mieszkańców, którzy wraz z kluczami do swoich nowych mieszkań otrzymywali książki-albumu pt. „Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin”, przygotowany i wydany przez Dorożkarnię. Album zawiera opisy losów rodzin siekierkowskich w XX w. oraz informacje o realizowanych od 20 lat aktywnościach lokalnych, mających na celu tworzenie archiwum społecznego dzięki, któremu udało się uchronić historię Siekierek od zapomnienia
 • grudzień – rodzinna gra terenowa pn. „Na dawnych Siekierkach”,  realizacja Marta Bernatowicz, Julia Bednarek, projekt graficzny mapy Adam Jastrzębski, Siekierki

2021 rok

 • kwiecień – rodzinna gra terenowa pn. „Na dawnych Siekierkach”,  realizacja Marta Bernatowicz, Julia Bednarek, projekt graficzny mapy Adam Jastrzębski, Siekierki
 • maj – aktywacja nowej, interaktywnej strony internetowej www.korzeniesiekierek.pl, umożliwiającej mieszkańcom Siekierek zaznaczanie na mapie swoich ciekawych miejsc (Małe zachwyty), ważnych sąsiedzkich informacji (Nasze u nas), a tym samym dającej możliwość tworzenia ciągu dalszego historii Siekierek, pisanej tym co dzieje się teraz na Siekierkach z perspektywy ich mieszkańców (Przenikanie przeszłości z przyszłością), realizacja Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Radziszewska, Siekierki
 • maj – spacer licealistów z XV LO im. N. Żmichowskiej w W-wie, po Siekierkach pn. „Śladami historii Siekierek”. Młodzież poznawała Siekierki i ich historię biorąc udział w interaktywnych zabawach, które pozwoliły uczniom poznać specyfikę Siekierek jako miejsca, w którym historia przenika się z teraźniejszością, prowadząca Katarzyna Radziszewska, Siekierki
 • czerwiec – bajka pt. „Poplątanie z rozplątaniem” opowiadająca o spotkaniu dzieci z Siekierczakami mieszkającymi mieszkającymi tam gdzie w latach 20-tych XX w. stał dwór i folwark czyli w krzakach przy ulicy Nadrzecznej, bajkę napisała Katarzyna Radziszewska
 • lipiec – nagranie bajki o Siekierczkach i piosenki Siekierczaków przez Mamy Siekierkowskie (audiobook), studio nagrań Dorożkarni, realizacja Jerzy Frączek
 • sierpień – piknik rodzinny, którego osią tematyczną była bajka, a jego głównym celem zapoznanie i zainteresowanie historią Siekierek najmłodszych mieszkańców tych terenów, Siekierki

asd
Skip to content